Rehabilitacja

Zapraszam z wszelkimi dolegliwościami bólowymi lub też w celu profilaktyki by tych boleści uniknąć.

Fizjoterapia ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Rehabilitacja dostosowana do rodzaju schorzenia pozwoli Państwu w znacząco krótszym czasie poprawić swój stan zdrowia. Podejście indywidualne i holistyczne są podstawą skutecznej terapii. Zawsze dostosowuję metody i program pracy, starając się utrzymać profesjonalną więź psychologiczną i reagować na oczekiwania klienta. Ustawiczne kształcenie jest obecnie podstawowym wymogiem świadczenia usług fizjoterapeutycznych na wysokim poziomie, dlatego w swojej pracy wykorzystuję najnowsze metody terapeutyczne.

PNF ->