PNF

Metoda PNF jest to koncepcja terapii, której główne zasady opierają się na maksymalnym kontakcie z pacjentem poprzez bodźce manualne (odpowiedni chwyt), kontakt werbalny i wizualny. Stosuje się funkcjonalne wzorce ruchowe kończyn, obręczy barkowej i biodrowej, których nauczenie jest podstawą do wdrażania technik terapeutycznych w odpowiednich pozycjach, co w efekcie daje poprawę siły, mobilności i koordynacji mięśniowej, wytrzymałości i zręczności oraz kontroli posturalnej.

Metodę PNF stosujemy:

  • w rehabilitacji ortopedycznej;
  • w usprawnianiu neurologicznym; tj. stwardnienie rozsiane, udar
  • w terapii zaburzeń równowagi i koordynacji mięśniowej;
  • w terapii wad postawy.